Sanata Bi Yer'e girmek için tek gerekli şey istek.

Üretme isteği olan kullanıcı, profiline girer. Profili yoksa yenisini oluşturur.

Kullanıcı, sergilenmesini istediği işini yükler.

Yüklenen iş onaylandıktan sonra site içinde yayımlanır.

Yayımlanan işlerin nerede sergileneceğini ise Danışma Kurulu belirler.

İşler, belirlenen sergileme noktalarında sergilenir.

Bu bazen bir restoran olur, bazen bir otel veya alışveriş merkezi...

İşi sergilenen kullanıcı, bundan haberdar edilir, işinin nerede sergilendiğini öğrenir.

İşi beğenen sanatsever, işin sahibiyle direkt iletişime geçer.
Sanat, böylece kendine yeni bir yer bulur.