work-image

Asimile

Diğer 25x18 cm

Kolajım; çok uzaklardan yeni bir başlangıca girişi temsil ediyor. Bir göç belki, uzun yolculuk sonunda yeni bir hayat... Ve aslında memleketinden ayrılan insanların özünü ve gerideki yaşamını hatta belki taşını toprağını bile beraberinde getirişini konu alıyor. Bu sebeple sol tarafta farklı bir yapının sütunları ve yeni olana giriş yer alıyor; sağda ise gelinen yerlerin coğrafyası. Sağda betimlediğim objelerin perspektifleri uzakta gibi değil çünkü göçebe misafirlerin yurtlarından ayrılabileceğine inanmıyorum.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki

Benden Kopma

Dijital

0x0 cm