work-image

Saklı Suretler

Resim 127x142 cm

"nesnelerin bir ters yüzü vardı, insan aklını kaçırdığı zaman bunu görürdü." Jean-Paul Sartre insanın taştan ya da masadan daha değerli olduğunu mu söylemek istiyoruz yoksa? şunu demek istiyoruz: insan varolur önce. bir geleceğe doğru atılan ve bu atılışın bilincine varan bir varlık olarak ortaya çıkar. bir yosun bir karnıbahar yada çürümüş bir nesne değildir o, öznel olarak kendini yaşayan bir tasarıdır. bu tasarıdan önce anılacak hiçbir şey yoktur. gökyüzünde hiçbir şey anlaşılmaz ondan önce. insan nasıl olmayı tasarladıysa öyle olacaktır. olmak isteyeceği şeyi değil, tasarlayacağı şey yani. istemek denince bilinçli bir kararı anlıyoruz biz; aramızdan birçokları için kendi kendine oluştan sonra gelir bu. bir partiye girmek, bir kitap yazmak, evlenmek isteyebilirim; ama bütün bunlar irade denen şeyden daha köklü, daha kendiliğinden bir seçmenin belirtisidir.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki

Alegori Boksu-2

Dijital

0x0 cm