work-image

White & Colored

Yerleştirme 70x200 cm

Irkçılığının sahip olduğu bu yeni nitelikler ve geniş anlam yanında onun önemli bir diğer özelliğini Balibar şöyle açıklar: Tamamen farklı tabiatlara sahip toplumsal grupları, özellikle de yabancı toplulukları ve aşağı ırkları, kadınları, sapkınları aynı anda hedefleyen azınlıklaştırma ve ırklaştırma görüngüsünün, birbirinden bağımsız bir dizi tanımsız nesne karşısında uygulanan, sadece benzer söylem ve tutumların yan yana gelmesini değil, birbirine bağlı, birbirini tamamlayan dışlama ve tahakkümlerin oluşturduğu tarihsel bir sistemi temsil etmektedir.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki

White & Colored

Dijital

0x0 cm

White & Colored

Dijital

0x0 cm