work-image

Görünmezlik Örtüsü

Video 0x0 cm

GÖRÜNMEZLİK ÖRTÜSÜ Bu bir gidişin değil, unutuşun mümkün olmadığı yerin öyküsüdür. O yer, unutmanın imkanına bırakarak, hayatımızdan çıkarmak istediğimiz anılarımızın, silmek istediğimiz yaşanmışlıklarımızın bizimle arasındaki ikircikli ve kaygan zemindir. İçinde, zihninde, kalbinde, bedeninin bir yerlerinde Görünmezlik Örtüsü ile üzeri örtülmeye çalışılan Hala’nın öyküsü... Hayatımızdan, yaşantımızdan çıkarmak istediğimiz kişiyi neden kendi haline bırakmayız; onun bıraktığı tüm anı ve izlerle didişerek ona zarar vermeye çalışırız? Neden onun bütünsel manada dahil olduğu süreci silmek yerine, sürecin içinden onu, onunla ilişikli anıyı çıkarmak isteriz? Görünmezlik Örtüsü, unutuşun imkanını; kültürel verilerin, geleneksel ritüellerin ve toplumsal yatkınlıkların içerisinden bakarak sorgulamaya çalışıyor. Yaşantıda ve imgede boşluğa-yokluğa bırakılmış olanın; yerini, tanıklığını, hafızasını sorguluyor. Fotoğrafı bir hafıza mekânı olarak merkezine alan Görünmezlik Örtüsü, “bastırılanın geri dönüşü” ile boşluğa üşüşen yaşantı, anı ve izleri geçmişten bugüne çağırıyor. En kişisel hikayede, ortak olanın izinin sürüldüğü çalışmada, geçmişin bugünle kuracağı ilişki de kaçınılmaz olarak dehşetli olacaktır. Unutmak kadar, hatırlamanın da içinde barındırdığı dehşetlilik gibi… Yeri doldurulamaz olanın boşluğu ile baş başa kalarak iyileşmenin imkanını sorgulayan bu çalışma Görünmezlik Örtüsü'nü aralama çabasıdır.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki