work-image

İşçiler

Resim 140x100 cm

İşçi toplumun işleyişinde en temel yapı taşlarını oluşturan bireylerdendir. Hayatımızın her evresinde var olan tüketim ve bu tüketimin gerçekleşmesi için yapılan üretim faaliyetlerinin tamamında aktif olarak rol alan işçilerdir. İş veren ve işçi olarak iki sınıfa ayrılan bu faaliyeti yürüten bireylerin birbirini karşılıklı olarak sahip oldukları haklar ile korumaya aldıkları yasal hak ve sorumlulukları bulunmaktadır. Toplumda var olan, işçi sınıfı ve bu sınıfın sahip olduğu hakları yoksayarak emeğini hiç eden bir çok işveren bulunmakta. Yaptığı işin, harcadığı emeğin ve zamanın tam olarak karşılığını alamayan bu bireyler hatta zaman zaman tüketim çılgınlığı içinde toplum tarafından dahi farkedilmemektedir.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki

İşçi

Dijital

0x0 cm

Mısırcı

Dijital

0x0 cm