Montre

isimsiz

Desen çalışmalarımdan biri.

Resim

50x70 cm