Montre

Primate Components

Bellekteki Deformatik Dönüşümün Yansıması ( Reflection of Deformatic Transformation in Memory ) Primitif dönemlerden itibaren kendisini ve çevresini keşfetmeye odaklanan insan, doğa ile uyum gösterdiği dönemlerden bu yana büyük değişimler göstermiştir. Bireysel ve kolektif niteliklere uygun varoluş gösterme çabası bireyi ve toplumu yeni dünyalara sürüklemiştir. Sanatçı, çalışmalarında kişisel fantezi dünyasındaki olayları neoekspresif sanat anlayışı ile deforme ederek yansıtmaktadır.

Resim

80x80 cm