Montre

Respect for Andy Warhol

Gerçeklik algısının sorgulandığı, neyin gerçek olup neyin olmadığı gibi konular üzerinde bizi düşünmeye iten hiper realist resim. Pop sanatında bahsedildiği gibi içinde bulunulan popiler kültürün öğelerini barındırmakta. Resim pop sanatına atıfta bulunurken bir yandan da gerçekliği sorgulatarak onu eleştirir.

Resim

100x100 cm