Montre

'Egon -Yeşil Çorabıyla Bekleyen Kadın(Espri Kopya)

Egon Schiele'nin Yeşil Çorabıyla Bekleyen Kadın adlı Çalışmasını Günümüz Kadın imgesi ve doğu mistisizmindeki sembolik anlatımlarla yeniden yorumladım. Metalaştırılan kadının boyun eğmeyen bakışı, hegemonik yapıdaki güya sahibi olan erkeğin yersiz konumu ve tavrı.

Resim

90x90 cm