Montre

amorphous collage/subconscious series

Biçimsizliğin bana çekici gelmesinden etkileniyorum. Bu biçimsizlik içerisinde, formların ve renklerin arasında denge arayışı içerisinde kolaj çalışmalarımı tanımlayabilirim. Resmin parçaları, estetik unsurları tipik olarak renk ve görselliği uyandırdığı, belirli ruh halleri tarafından yönlendirilir. Bu duygular genellikle anılara ve geçmişe dayanır. Kendiliğinden ve sezgisel bir yaklaşımla oluşturduğum kolajlarımı, bana hitap eden şeylere dayanarak bir dizi resim ve kâğıt toplayarak başlıyorum. Renk kavramı ise, seçip ayıklama sürecinin en etkili etmeni. Beden, mekân, doku ve geometrik formları içeren görseller de bu sürece dâhil. İlginç bir şey ortaya çıktığında onunla etkileşime giriyorum. Kâğıtla çalışmak çok yönlülüğü getiriyor. Farklı olasılıkları keşfetmek, yönleri hızlı değiştirmek ve üzerinde özgürce hareket etmek üretim sürecimi olumlu yönde etkiliyor. Kolajla çalışmaya başlarken ne olacağını öngörememek ayrı bir heyecan yaratıyor. Çünkü bilinçaltı, anılar ve duygular işin içine giriyor. Belirli bir kalıpta sınırlı kalamıyorsunuz, sınırlandıramıyorsunuz. Çalıştıkça, süreç ilerledikçe işler ortaya çıktığında ne yaptığını anlamaya, bir bakıma kendini de tanıma ve anlama durumu oluşuyor. İşte süreç içerisinde kendinizi memnun eden şeyleri tanımlıyorsunuz. Bu bazen karşıt renklerin uyumlarını kütle halinde uygularken, hareket edecekmiş gibi gözüken beden formlarını kullanmak veya parçaların kendi aralarında bağlantı kurmalarını sağlayarak, hem estetik hem de izleyiciyi uyaran ve etkileyen sanatı benimsiyorum. Duygu ve varlık durumunu ifade etmek için ise, ilginç bir şey ortaya çıkana kadar sezgisel süreci deneyimleyebilmek benim için son derece çok tatmin edici. Yaratıcılık, kesinlikle bana enerji veren bir hareket biçimi. Kolaj çalışmalarım, kavram ve rastlantısallığın dengesi üzerine temellendirilmiş, yaratıcı bir sürecin sonucunda ortaya çıkmışlardır. Bazı kolajlar da, kesilmiş çıkarılmış imgeler karmaşık yapılar ile birleştirilerek, amorf üzerine yerleştirilirken arka plandaki lirik soyutlamalar, Dünya sanatında bundan yarım yüzyıl önce üreten sanatçıların hedeflediği, kendiliğinden, öznel ve bireysel çalışma deneyimi ile de ilişkilendirilebilinir.

Diğer

8x10 cm