work-image

Venüs

Dijital 0x0 cm

21. yüzyılda sanat, bilgisayar teknolojileri etrafında şekilleniyor. Bunun sonucunda, çalışmalarımda sanatın aslında en iyi örnekleriyle günümüze geldiği klasik dönem eserlerini ve veri kodlarını bir araya getirerek geçmiş ve bugün arasında postmodern bir anlayışla bağlantı kurmayı, bilgi teknolojileri devrimi ve kültürel formların sayısallaştırılması gibi eğilimlere bir cevap niteliği taşımasını amaçladım.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki

newest art

Dijital

0x0 cm

Prosedürel

Dijital

0x0 cm