Montre

Altüst

Sürülmüş bir tarladaki toprak parçasına doğal boyalar kullanarak yaptığım bu çalışmam Alberch Dürer'in en bilindik eserlerinden biri olan Dua Eden Eller adlı eserinden esinlenerek yaptığım bir çalışmadır. Yaşamın altüst oluşu ve bunun yenilenmeye de neden olması durumunu çağrıştırıyor bana...

Resim

25x20 cm