Montre

İsimsiz

İki parçadan bütünün anlatılmaya çalışıldığı bu heykel izleyici algısı üzerine yoğunlaşmaktadır.

Heykel

50x92x34 cm