Montre

The Thinker

Bir kişiliğe bürünmüş ve normal boyutlarının çok altına inmiş bu karakter artık çevresindeki her şeye karşı bizlerden çok daha duyarlı bir halde. Bunun sonucu olarak insan, bizzat kendi kendisine yabancılaşmış, insan olmayana dönüşmüştür ve her şeye rağmen düşünmeye devam etmektedir.

Heykel

22x45x25 cm