Montre

Uzanış

Heidegger’in In-sein dediği, yani; içinde kapsanışı, zaman içre oluş, Innerzeitigkeit (içe dönüklük). Bizim için anlamlı olan bölünmüş süreleri, varoluşun bölünmüş bir parçası olarak değil de, en başından, öteden beri varolmakta olan aynı varoluşun uzanışı gibi duymaktır. Ancak bu aynılık, biz yaşamımızda yalnızca farklı farklı, değişen ve hiçbir zaman aynı kalmayan süreleri deneyimlediğimiz için, eksiklik, yokluk, hiçlik duygusu olarak duyulabilir.

Heykel

24x58x24 cm