Montre

Musa

Tarihin nasıl değiştiği konusu, geçmişten çok gelecekle ilgilidir. Çünkü geçmiş artık kapanmıştır, ancak bireyin zihnindeki yeni bilgilere göre değişebilir; yani kendisi değil, bilgisi değişebilir. Oysa gelecek henüz açık, yazılmaya başlanmamış boş bir tarih kitabıdır. Her sayfasını, birey benliği ile dolduracaktır.

Heykel

130x230x130 cm