work-image

Değerli Serisi

Baskı / Edisyon 20x20 cm

Zaman geçse de değerini, gereksinimini kaybetmeyen nesneler yenisi çıksa dahi eskimez kullanışlılığını daha da arttırır. Belleğimizde sürekli değişebilen, yenilenen teknolojiye ya da çağdaş olmaya kafa tutan harmanlanan varlıklar günümüzde yer edinmektedir. Her insanın hayatında normalleşmiş, sıradan olarak kalmış, gündelik gerçekleştirdiğimiz rutin olayların yardımcı nesneleri olmaktadır. Bir şey yapmamak, sadece evde olmak gibi cümleleri kendimize ve insanlara kullanırken aslında o anlarımızı kolaylaştıran, değerli kılan nesneleri cümlelerimizle basitleştiririz. Kullandığımız bu nesneler aslında bizim ihtiyacımızdır. Uğraştığımız, ihtiyacımız olan gündelik nesnelerin günümüze değer katması sıradan olmadıklarını bize göstermektedir. Net olmayan sürekli görselliği değişen çok karmaşık hale gelen ama bir o kadar da kişiden kişiye özelliği değişen sofistike kavramıyla bütünlük kuran nesneller; mekan kavramının içinde oluşunu ön plana taşıyarak, nesnesel bir görüntü haline getirilmesi çalışmanın temasını karşımıza koymaktadır. Linol baskı çalışmalarında kullanılan havlu, koltuk, kum saati ve kitap günümüzün zaman imgeleri. Bir koltuk, her zaman okuduğumuz kitap, çok amaçlı havlu ve zaman kavramı olan hem de görsellik nesnesi olarak kullanılan kum saati. Kişiden kişiye göre bu nesnelere bakış açısının değişebilmesi olağan olduğu için her rengin birbirine kattığı bütünlük adına 5 farklı renkle basılmıştır. Nesneler; birbirleriyle her açıdan farklı kategoriler olarak gözükseler de hepsinin birbirleriyle ortak noktasının insan olması izleyiciye hatırlatılmak istenmiştir.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki

Değerli Serisi

Dijital

0x0 cm

Değerli Serisi

Dijital

0x0 cm