work-image

Say Baştan Serisi' Bir Sonraki Zamana

2022

Diğer 50x50 cm

Mevcut sistemin hızlı ve değişken dinamiklerini yapım sürecine dahil eden Say Baştan; gelenekselden gelen motif ve el işçiliği ile bu üretimi ritüel haline getirmektedir. Sanatçı, popüler kültür ürünü olan pullar ile yüzlerce yıldır kuşaklara geçen motifleri kültür endüstrisinin eleştirisi olarak bir araya getirmiştir. Kuşaklar arasında ilerleyen bu kültür aktarımında zaman ve anlama bağlı eksiklikler ve deformasyonları boşluk ve doluluk kapsamında incelemektedir. Bu bağlamda kültür, eksik ve yıpranmışlık formuyla izleyicinin karşısındadır. Kültürel birikimin oluşturduğu motifler, endüstrinin eliyle zamana yenik düşerken bu yenilgi yeni bir ürünü ortaya çıkarmıştır. Say Baştan kendine konu edindiği kültür endüstrisini tamamlanamayan ama yine de kendi içerisinde senkron olan motifleri mekanın ışığını yansıtabilen bu nedenle içinde bulunduğu zamana dahil olabilen pullar ile yorumlar.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki