work-image

Çizgi Serisi

2022

Baskı / Edisyon 40x50 cm

Özgürlük kavramı çok açıdan ele alınıp derinleşen; kısıtlamaya bağlı olmaksızın hareketlerimizin, düşüncelerimizin dile ve görünür hale dökülme durumudur. Özgürlükle paralel bağlamda olması gereken bazı bireyler ise bu kavramın içinde kendini doğduğu konum nedeniyle bulamaz ve hayatını içsel bir çatışma içinde sürdürür. İnsan, varlığı süresince diğer canlılara olan doğal gereksinimi nedeniyle toplumsal bir canlıdır. Bu nitelik de bireyi, doğumuyla birlikte toplumsal bir çevre içine yerleştirir. Böylece insan çevresiyle etkileşim içine girer. Fakat baskıcı genle birlikte birey kendini özgür bulamayacağı toplumsal çevre, belirlenmiş norm, değer ve grupların davranış sistemlerinin içinde bulur. Tüm bireyler için geçerli olan bulunmak istemediği herhangi bir toplumsal çevreye ait olma durumu ise; kişiliklerin kendini dışa vurma durumunu baskılar. Bu durum aynı zamanda kişide kırılmaya yola açar ve yanlış toplumsallaşmayı ortaya çıkarır. Böylelikle her bireyin hayatına kendisinin yön vermesi kaçınılmazdır. Bu nedenlerle Çizgi Serisi, bireyin kuralını ya da kuralsızlığını özgürce kendisinin belirlemek istediği çizgisine atıfla çok karmaşık, sıkışık renklerin içinde bile ışığı bulma halini yansıtarak kişiliklerimizin yaşayış biçimine karışan varlıklara ve topluluklara tepki çekmektedir.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki

Çizgi Serisi

Dijital

0x0 cm