work-image

Mahler's 9th Symphony No. 3

2022

Resim 90x68 cm

Müziği resmetme sürecinde imge kavramı, hayatın gerçekliğinden türer. Buna bağlı olarak notaların ve seslerin kendisi birer gerçeklik olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, resimlerdeki gerçeklik; müziğin imgelerinden, sürecinden veya kompozisyonundan aktarılabilir. Yani, resim başka bir sanat alanının gerçekliğiyle ve duygulamla var olur. Deleuze ve Guattari, Felsefe Nedir? kitabında “sanat yapıtı bir duyum varlığından başka bir şey değildir: Kendi kendisinde var olur.” Burada duyum müziğin sadece sesler ile olan ilişkisi değildir, kâh müziği duyumsamak kâh duyumsanan seslerin renge dönüştürmek kâh renklerin sanatçının deneyimlerinden oluşan bir sürecin oluşumundan söz etmek pekâlâ mümkün. Resmin kompozisyonun biçim ve içeriği bir müzik parçasıyla aynı anda başlar. Tuval o esnada boş bir şekilde durur ve müziğin başlamasıyla notaları resmetme süreci başlar. Müzikte birden çok sesin tek bir ses olarak çıkmasına karşılık, resimde bir derinliğin oluşmasına neden olabilir. Yine aynı şekilde müziğin ton değerleri resimde açık koyu değerlere denk gelebilir. Tüm bunlar müzikle beraber eşlik eder. Resimde oluşan kompozisyon kendiliğinden oluşan bir şey değildir. Söz gelimi müziği duyumsamak, resimde bir uyum denge oluşturur. Deleuze ve Guattari’nin deyişiyle, “uyumlar duyumlardır. Düzenli ya da düzensiz ton ya da renk uyumları, müzik ya da resim duygulamlarıdır… Sanatçı algılama ve duygulam kriterleri yaratır, ancak yaratımın tek yasası bileşimin kendi başına ayakta durmak zorunda oluşudur.” Sanatçı bu süreçte deneyimleri ve sanatın müzik ile beraber yaratılış edimiyle beraber bir bütün olarak gerçekleştirdiği anda algılamaların ve duygulanımların açısından oluş sürecine girer.

Daha Fazla Gör

Bir Önceki

Bir Sonraki