Sokak

Heykel

55x50x40 cm

heykel, metal, şehir, kent, gecekondu, sokak
Korudum-Kolladım

Heykel

11,5x32x6 cm

Ruh

Heykel

10x43x12 cm

Çapkın

Heykel

32x9x10 cm

Toplam 12 / 23 sanat eseri

Sergi odaları

Alternate Text